ProjektDOM » Blog » Fundament pod dom szkieletowy

Fundament pod dom szkieletowy

Podczas budowy domu szkieletowego konieczne jest zrozumienie znaczenia mocnego fundamentu. Fundament jest podstawą, na której opiera się cały budynek i jest jednym z najbardziej krytycznych elementów całej konstrukcji . Fundament odgrywa kluczową rolę w stabilności i trwałości budynku, a wybór odpowiedniego rodzaju fundamentu dla domu szkieletowego jest niezwykle ważny. Prawidłowo wykonane fundamenty mogą pomóc w zapobieganiu uszkodzeniom konstrukcyjnym i zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Dlatego tak ważne jest, aby podczas budowy zwracać szczególną uwagę na fundament .

Fundament pod dom szkieletowy – cena i kosztorys w 2023

Rolą fundamentu w domu szkieletowym jest przeniesienie ciężaru konstrukcji na grunt przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności i podparcia. Istnieją różne rodzaje fundamentów stosowanych w budownictwie szkieletowym, w tym stopy fundamentowe, fundamenty punktowe i filary. Stopy fundamentowe są najczęściej stosowanym rodzajem fundamentów dla domów szkieletowych i są odpowiednie dla budynków o lekkiej konstrukcji . Fundamenty punktowe są również popularnym wyborem, zwłaszcza w przypadku mniejszych domów szkieletowych. Inną opcją są fundamenty słupowe, zwykle stosowane w przypadku małych domów szkieletowych, w tym typu kanadyjskiego . Ważne jest, aby wybrać odpowiedni typ fundamentu na podstawie wielkości i ciężaru domu szkieletowego, rodzaju gleby i lokalnych przepisów budowlanych .

Koszt budowy fundamentu pod dom szkieletowy zależy od wielu czynników, w tym rodzaju wybranego fundamentu, wielkości domu i lokalizacji. Najczęstszymi typami fundamentów stosowanych w budownictwie szkieletowym są płyty fundamentowe i fundamenty punktowe, ale w niektórych przypadkach można zastosować inne opcje, takie jak specjalne słupy lub zbrojone stopy fundamentowe . Po wykonaniu fundamentu ważne jest również odpowiednie zakotwienie konstrukcji ramowej do fundamentu, aby zapewnić stabilność i zapobiec uszkodzeniom . W ostatecznym rozrachunku wybór odpowiedniego rodzaju fundamentu i właściwe jego wykonanie jest kluczowe dla długoterminowej stabilności i bezpieczeństwa domu szkieletowego .

Przygotowanie terenu pod fundament

Przed wykonaniem fundamentów pod dom szkieletowy bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie terenu. Obejmuje to oczyszczenie terenu z wszelkich zanieczyszczeń lub roślinności, które mogą zakłócać konstrukcję fundamentu . Teren powinien być równy, a wszelkie niezbędne spadki powinny być wykonane w celu zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wody z fundamentu . Istotne jest również rozważenie rodzaju wybranej podpory oraz odpowiednie przygotowanie podłoża .

Wykopy i niwelacja są niezbędnymi etapami przygotowania terenu pod fundamenty. Proces wykopu polega na wykopaniu otworu w ziemi na wymaganą głębokość dla fundamentu. Głębokość posadowienia uzależniona będzie od stopnia przemarzania terenu oraz nośności gruntu . Niwelacja zapewnia, że ​​teren jest równy, a woda odpływa z fundamentu, co jest niezbędne do zapobiegania uszkodzeniom domu przez wodę .

Badanie gruntu i zagęszczanie to również ważne etapy przygotowania terenu pod fundament. Badania gruntu pomagają określić nośność gruntu i czy nadaje się on do podparcia fundamentu . Jeżeli nośność gruntu jest niewystarczająca, może być konieczne zagęszczenie gruntu w celu zwiększenia jego wytrzymałości i stateczności . Właściwe zagęszczenie gruntu jest kluczowe dla zapewnienia stabilności fundamentu i zapobieżenia osiadaniu lub przesuwaniu się domu w czasie . Dlatego konieczne jest odpowiednie przygotowanie terenu przed wykonaniem fundamentów pod dom szkieletowy, aby zapewnić jego stabilność i trwałość.

Wylewanie i budowa fundamentu

Pierwszym etapem budowy fundamentu pod dom szkieletowy jest wylanie fundamentów i ścian fundamentowych. Wiąże się to z kopaniem rowów, w których zostaną posadowione stopy fundamentowe i wylaniem w nie betonu, aby stworzyć solidną podstawę dla fundamentu . Stopy fundamentowe to powszechna metoda wykonywania fundamentów domów jednorodzinnych. Są to prostokątne elementy betonowe, które równomiernie rozkładają ciężar domu na ziemię . Po wylaniu fundamentów ściany fundamentowe buduje się z bloczków lub szalunków betonowych. Ściany muszą być równe i kwadratowe, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji .

Kolejnym krokiem w budowie fundamentu jest montaż śrub kotwiących i prętów zbrojeniowych. Śruby kotwiące służą do mocowania drewnianej ramy domu do fundamentu. Umieszcza się je w betonie przed jego stwardnieniem i wystaje ponad ściany fundamentowe, aby przymocować drewnianą listwę progową . Stalowe pręty zbrojeniowe, zwane również prętami zbrojeniowymi, służą do wzmocnienia fundamentu i zapobiegania pękaniu. Pręty są umieszczane w betonie przed jego związaniem i łączone ze sobą w celu utworzenia mocnego, wzmocnionego fundamentu .

Wreszcie, hydroizolacja i izolacja fundamentu są niezbędne do ochrony konstrukcji przed uszkodzeniem przez wilgoć. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa służy do zabezpieczenia posadzki przed wnikaniem wilgoci z podłoża składającego się z gruntu i żwiru . Dodatkowo konieczna jest izolacja pionowa, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do ścian fundamentowych. Rodzaj zastosowanej izolacji będzie zależał od warunków klimatyczno-gruntowych panujących na placu budowy . Właściwa izolacja i hydroizolacja może zapobiec kosztownym uszkodzeniom fundamentu i zapewnić długowieczność konstrukcji.

Wykończenie fundamentu

Po ułożeniu fundamentu pod dom szkieletowy ważne jest wykończenie fundamentu, aby zapewnić jego stabilność i bezpieczeństwo. Jednym z kluczowych etapów wykończenia fundamentu jest zasypanie i zagęszczenie gruntu wokół fundamentu. Jest to ważne dla zapobiegania erozji gleby i osiadaniu, które może powodować przesuwanie się fundamentu w czasie . Zagęszczenie gruntu pomaga również poprawić ogólną stabilność fundamentu i zapobiega potencjalnym uszkodzeniom domu spowodowanym ruchami gruntu .

Kolejnym ważnym krokiem w wykończeniu fundamentu jest instalacja systemów odwadniających. Właściwy drenaż jest niezbędny, aby zapobiec gromadzeniu się wody wokół fundamentu, co może spowodować uszkodzenie fundamentu i doprowadzić do problemów z wilgocią wewnątrz domu. Typowe systemy odwadniające obejmują dreny francuskie, które są rowami wypełnionymi żwirem i perforowaną rurą odprowadzającą wodę z fundamentu . Instalując odpowiedni system odwadniający, właściciele domów mogą zapewnić długowieczność i stabilność swoich fundamentów.

Wreszcie, utwardzanie i uszczelnianie fundamentu betonowego jest ważnym krokiem w jego wykończeniu. Utwardzanie polega na powolnym i równomiernym wysychaniu betonu, aby zapobiec pękaniu i zapewnić maksymalną wytrzymałość . Uszczelnienie fundamentu pomaga zapobiegać przenikaniu wilgoci do betonu, co może spowodować uszkodzenia i doprowadzić do rozwoju pleśni wewnątrz domu. Odpowiednio utwardzając i uszczelniając fundament, właściciele domów mogą zapewnić, że ich dom szkieletowy ma mocny i stabilny fundament, który przetrwa wiele lat.

Kamil Jóźwiak

CEO Projektu Projekt DOM. Od 5 lat w branży domów szkieletowych od 3 lat prowadzę projekt, który ma pomóc zbudować własny dom. Korzystaj z publikowanych materiałów. Jeżeli masz więcej pytań zapraszam do kontaktu z chęci odpowiem na dodatkowe pytania.

Post navigation

Napisz komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *