Faza poprzedzająca budowę domu obejmuje kilka ważnych kroków, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, zaprojektowanie domu oraz budżetowanie i zabezpieczenie finansowania. Zadania te są kluczowe dla zapewnienia sprawnego procesu budowlanego i ustalenia realistycznego harmonogramu projektu. Uzyskanie pozwoleń i uzgodnień może zająć kilka tygodni lub nawet miesięcy, w zależności od lokalizacji i specyficznych wymagań projektu .

Ile trwa budowa domu? Dokładny harmonogram

Projektowanie domu wymaga współpracy z architektami i inżynierami w celu stworzenia szczegółowych planów i planów, co może zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od złożoności projektu . Budżetowanie i zabezpieczanie finansowania również wymaga starannego planowania i może zająć kilka tygodni lub miesięcy, ponieważ wymaga zbadania i porównania kosztów, uzyskania zatwierdzenia pożyczki i sfinalizowania ustaleń finansowych . Właściwe wykonanie tych zadań poprzedzających budowę jest niezbędne dla udanego i terminowego projektu budowlanego.

Dokładny harmonogram budowy domu

  1. Przygotowanie terenu i wykop fundamentów - od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od warunków terenu.
  2. Budowa fundamentów - od 1 do 2 miesięcy, w zależności od typu fundamentów.
  3. Budowa ścian - od 1 do 2 miesięcy, w zależności od typu konstrukcji.
  4. Budowa dachu - od kilku tygodni do 1 miesiąca.
  5. Instalacje wewnętrzne (elektryczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze) - od 1 do 2 miesięcy.
  6. Wykończenie wewnętrzne (tynki, malowanie, podłogi, łazienki, kuchnia) - od 2 do 4 miesięcy.
  7. Prace zewnętrzne (ogrodzenie, podjazd, ogród) - od 1 do 2 miesięcy.

Przerwy technologiczne to okresy, w których prace są zawieszone, aby umożliwić materiałom osiągnięcie pełnej wytrzymałości lub wyschnięcie. Przykładowo, po wylaniu betonu na fundamenty, zazwyczaj przewiduje się przerwę technologiczną około 28 dni, aby beton mógł odpowiednio związać.

Czytaj więcej: Domy szkieletowe – co to jest?

Po zakończeniu fazy wstępnej budowy można rozpocząć właściwą budowę domu. Czas trwania fazy budowy może się różnić w zależności od czynników, takich jak wielkość i złożoność domu, dostępność siły roboczej i materiałów oraz wszelkie nieprzewidziane wyzwania, które mogą pojawić się podczas procesu. Dobrze sporządzony harmonogram budowy uwzględnia specyfikę projektu i podaje harmonogram dla każdego etapu budowy . Należy pamiętać, że w trakcie budowy występują przerwy technologiczne, które są niezbędne do wykonania niektórych zadań. Na przykład beton potrzebuje czasu na związanie, co może zająć około 7 dni. Jednak zastosowanie mieszanek przyspieszających może skrócić ten czas do 3-4 dni . Przerwy te są uwzględniane w ogólnym harmonogramie budowy, aby zapewnić, że projekt będzie przebiegał zgodnie z planem . Od rozpoczęcia budowy do zakończenia stanu surowego otwartego, co dotyczy podstawowej konstrukcji domu, czas ten może wynosić od 2 tygodni do 4 miesięcy .

Sprawdź również: Drewno do budowy domu TOP 5 – Jakie wybrać

Ważne jest, aby zrozumieć, że całkowity czas budowy domu zależy od kilku czynników i może się znacznie różnić w zależności od projektu. Rozmiar i złożoność domu, dostępność siły roboczej i materiałów, wydajność zespołu budowlanego oraz wszelkie nieprzewidziane wyzwania lub opóźnienia mogą mieć wpływ na harmonogram . Dodatkowo harmonogram budowy uwzględnia niezbędne przerwy technologiczne dla zadań takich jak wiązanie betonu . Dlatego niezbędna jest współpraca z doświadczonymi fachowcami oraz stworzenie realistycznego i dobrze zaplanowanego harmonogramu budowy, który zapewni terminową realizację inwestycji . Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki i odpowiednio zarządzając procesem budowy, jednostki mogą lepiej zrozumieć, ile czasu zajmie zbudowanie ich wymarzonego domu .

Faza budowy: Budowa domu

Proces budowy domu składa się z kilku etapów, z których każdy ma swoje własne ramy czasowe. Pierwszym etapem jest przygotowanie terenu i wykonanie fundamentów. Obejmuje to oczyszczenie terenu, wykop pod fundament i wylanie betonu . Czas trwania tego etapu może się różnić w zależności od czynników, takich jak wielkość domu i złożoność projektu fundamentu. Dobrze przygotowany harmonogram uwzględnia specyfikę projektu i podaje szacunkowe ramy czasowe tego etapu .

Gdy fundament jest już na swoim miejscu, kolejnym etapem są prace szkieletowe i konstrukcyjne. Wiąże się to z budową ścian nośnych i działowych, kominów, schodów, stropów i dachu . Murarze, stolarze i dekarze odgrywają kluczową rolę na tym etapie, a ich wiedza jest wymagana do zapewnienia integralności strukturalnej domu. Czas trwania tego etapu zależy również od wielkości i skomplikowania projektu domu. Dobrze przygotowany harmonogram uwzględnia te czynniki i podaje szacunkowy czas realizacji .

Warto wiedzieć: Fotowoltaika w domu szkieletowym czy warto? Jaką wybrać?

Po zakończeniu prac szkieletowych i konstrukcyjnych kolejnym etapem jest instalacja mediów i instalacji. Obejmuje to instalacje hydrauliczne, okablowanie elektryczne, ogrzewanie, wentylację i klimatyzację . Czas trwania tego etapu może się różnić w zależności od złożoności systemów i dostępności wykwalifikowanych fachowców. Dobrze przygotowany harmonogram uwzględnia te czynniki i podaje szacunkowy czas realizacji . Należy mieć na uwadze, że w trakcie całego procesu budowlanego mogą wystąpić niezbędne przerwy technologiczne w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa prac . Przerwy te należy również uwzględnić w ogólnym harmonogramie budowy .

Faza wykańczania: Dodawanie ostatnich poprawek

W fazie wykańczania budowy domu dodawane są ostatnie poprawki zarówno do wnętrza, jak i na zewnątrz nieruchomości. Obejmuje to nałożenie farby lub tapety, montaż podłogi i wykonanie wszelkich niezbędnych prac stolarskich . Czas trwania tej fazy może się różnić w zależności od wielkości i złożoności projektu, ale zazwyczaj trwa kilka tygodni. Wykonawcy i podwykonawcy współpracują ze sobą, aby zapewnić wykonanie wszystkich wykończeń z precyzją i dbałością o szczegóły, co skutkuje dopracowanym i estetycznym produktem końcowym .

Oprócz wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, instalacja osprzętu i urządzeń jest ważną częścią fazy wykończeniowej. Obejmuje to umieszczenie osprzętu hydraulicznego, takiego jak umywalki, toalety i prysznice, a także instalację osprzętu elektrycznego, takiego jak oprawy oświetleniowe i gniazdka . Czas trwania tego etapu może się różnić w zależności od złożoności instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, ale zazwyczaj trwa kilka tygodni. Ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie instalacje i urządzenia są zainstalowane prawidłowo i zgodnie z przepisami budowlanymi, aby zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność domu .

Po zakończeniu wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zainstalowaniu wyposażenia i urządzeń, ostatnim krokiem w fazie wykończeniowej jest kształtowanie krajobrazu i tworzenie elementów zewnętrznych. Obejmuje to sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, a także instalację oświetlenia zewnętrznego, patio i chodników . Czas trwania tego etapu może się różnić w zależności od wielkości nieruchomości i złożoności projektu zagospodarowania terenu, ale zazwyczaj trwa kilka tygodni. Architektura krajobrazu stanowi ostateczny akcent w domu, tworząc przyjazną i atrakcyjną wizualnie przestrzeń zewnętrzną .

Przerwy technologiczne i opóźnienia w procesie budowlanym

Opóźnienia związane z pogodą mogą znacząco wpłynąć na harmonogram budowy domu. Niekorzystne warunki pogodowe, takie jak ulewne deszcze, burze śnieżne czy ekstremalne temperatury, mogą uniemożliwić wykonanie niektórych prac budowlanych, prowadząc do opóźnień w całkowitym postępie projektu. Na przykład wylewanie betonu wymaga suchych warunków pogodowych, aby zapewnić prawidłowe utwardzanie i rozwój wytrzymałości. W przypadku przedłużających się okresów deszczu, prace betoniarskie mogą wymagać przesunięcia, co skutkuje opóźnieniem w harmonogramie budowy . Ponadto silne wiatry mogą sprawić, że praca na wysokości stanie się niebezpieczna, powodując dalsze opóźnienia w czynnościach, takich jak krycie dachów lub montaż ścian zewnętrznych. Dlatego przy szacowaniu harmonogramu budowy domu należy wziąć pod uwagę potencjalne opóźnienia związane z pogodą .

Czytaj dalej: Pompa ciepła w domu szkieletowym czy warto? Jaką wybrać?

Braki materiałowe lub problemy z dostawami mogą również powodować opóźnienia w procesie budowy. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieoczekiwane opóźnienia w zaopatrzeniu w materiały budowlane z powodu takich czynników, jak zakłócenia w łańcuchu dostaw, opóźnienia w produkcji lub zwiększony popyt. Niedobory niezbędnych materiałów, takich jak drewno, stal czy beton, mogą znacząco wpłynąć na postęp budowy i doprowadzić do opóźnień w realizacji poszczególnych etapów projektu . Ponadto wyzwania logistyczne związane z dostawą materiałów na plac budowy mogą dodatkowo przyczynić się do opóźnień. Opóźnienia w dostępności lub dostawie materiałów mogą zakłócić planowaną sekwencję działań budowlanych i wydłużyć ogólny harmonogram projektu .

Zobacz również: Ocieplanie i izolacja domu szkieletowego. Jak wykonać prawidłowo?

Zmiany w projekcie lub zakresie prac w trakcie budowy również mogą skutkować opóźnieniami. Nierzadko właściciele domów lub architekci dokonują zmian w pierwotnych planach lub specyfikacjach w miarę postępu budowy. Zmiany te mogą wymagać dodatkowego czasu na przeprojektowanie, zatwierdzenie lub zakup nowych materiałów. Ponadto wprowadzenie zmian do trwającego procesu budowlanego może wymagać korekty kolejności działań lub koordynacji z podwykonawcami, co może prowadzić do potencjalnych opóźnień . Dlatego ważne jest staranne rozważenie i poinformowanie o wszelkich zmianach projektowych na wczesnym etapie, aby zminimalizować wpływ na harmonogram budowy.

Kamil Jóźwiak

CEO Projektu Projekt DOM. Od 5 lat w branży domów szkieletowych od 2 lat prowadzę projekt, który ma pomóc zbudować własny dom. Korzystaj z publikowanych materiałów. Jeżeli masz więcej pytań zapraszam do kontaktu z chęci odpowiem na dodatkowe pytania.

https://projektydompl.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *